updated 1:59 PM CET, Mar 23, 2018
A+ A A-

Mazowieckie służby gotowe na Euro

  • Napisane przez Alicja Micuła
  • Dział: Euro 2012
Wyróżniony Mazowieckie służby gotowe na Euro

Służby na Mazowszu zapowiadają całodobowe dyżury telefoniczne i wzmożone kontrole na czas Euro 2012.

Przygotowania służb na czas Euro 2012 przedstawiono podczas spotkania kadry kierowniczej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Mam nadzieję, że turniej przebiegnie bez poważnych zakłóceń porządku publicznego i nie będzie potrzeby korzystania z procedur przygotowanych na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas mistrzostw jest jednak dla nas priorytetem, stąd daleko idące działania prewencyjne – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Od 15 maja działa sztab Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze pełnią całodobowe dyżury w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie (WCPR). W głównej sali centrum stoi kilkumetrowy ekran, na którym zaznaczone są wszystkie zdarzenia w mieście. Widok na ekran ma kilkunastu dyspozytorów i sztab zarządzania kryzysowego. Inwestycja kosztowała miasto 42 mln zł. Wojewoda mazowiecki dołożył 1,3 mln zł na organizację i zakup urządzeń infrastruktury sieciowej.

Od 1 czerwca pracę rozpocznie całodobowe centrum operacyjne Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Uruchomiony zostanie w nim specjalny numer telefonu, obsługiwany także w języku angielskim.

Zwiększone siły zapewni także straż pożarna. Powstaną dodatkowe sztaby komendanta wojewódzkiego oraz komendanta miejskiego w Warszawie. System powiadamiania ratunkowego zostanie wzmocniony dyżurami tłumaczy. W dniach okołomeczowych w Warszawie w WCPR pod telefonami alarmowymi możliwy będzie kontakt w języku greckim (mecz Polska–Grecja) i rosyjskim (mecz Polska-Rosja).

Z myślą o zwiększonej liczbie turystów, którzy odwiedzą województwo podczas Euro 2012, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie skontrolował poziom usług hotelowych oraz zakłady gastronomiczne. Trwają kontrole legalności i rzetelności świadczenia usług przewozowych w stolicy. Działaniatakie będzie przeprowadzać również Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Inspektorzy szczególną uwagę będą zwracać na przewóz kibiców, transport towarów niebezpiecznych i ładunki w pojazdach ciężarowych.

Kontrole żywności w ośrodkach pobytowych podczas Euro 2012 oraz działania w zakresie epidemiologii prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Warszawie. Podczas turnieju w miejscach, gdzie gromadzi się duża liczba osób, m.in. w strefach kibica, będą dyżurować 3–osobowe zespoły inspektorów sanepidu.

Całodobowe dyżury telefoniczne będą pełniły wojewódzkie inspekcje: nadzoru budowlanego, ochrony roślin i nasiennictwa, ochrony środowiska, weterynaryjna, farmaceutyczna, jakości artykułów rolno–spożywczych, straż rybacka oraz kuratorium oświaty.

Euro 2012 to czas wzmożonej pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Całodobowe dyżury będzie pełnił m.in. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 987), Wydział Prawny (m.in. w zakresie opiniowania aktów prawnych i publikowania aktów prawa miejscowego), Wydział Spraw Obywatelskich (powiadomienie o zgonie obywatela polskiego za granicą; wydawanie paszportów uprawniających do powrotu do Polski w przypadku zagubienia dokumentów za granicą), Wydział Spraw Cudzoziemców (decyzje o wydaleniu cudzoziemców z Polski), Biuro Wojewody (zwłaszcza służby prasowe) oraz Wydział Zdrowia (m.in. wzmocnione dyżury lekarza koordynatora ratownictwa medycznego).

{jumi [*8]}

Warszawa