updated 6:15 PM CET, Mar 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Schengen zawieszone na miesiąc

Do 1 lipca straż graniczna prowadzić będzie wyrywkowe kontrole kierowców. Przywrócono je w związku z mistrzostwami Euro 2012. Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, doraźnie kontrole nie będą wiązały się z żadnymi ograniczeniami, również dla kibiców jadących na mecze.

Kontrole przywrócono na czas od 4 czerwca do 1 lipca br. na granicy wewnętrznej Schengen - odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską oraz porty lotnicze i morskie stanowiące granicę wewnętrzną (w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen). Również na lotniskach podróżni z wytypowanych lotów Schengen mogą zostać poddani kontroli granicznej, a w portach morskich uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Wytypowano 254 punkty kontrolne. Na granicy z Republiką Czeską jest to 120 punktów kontrolnych, na granicy z Republiką Słowacką - 58, na granicy z Republiką Federalną Niemiec - 43, a na granicy z Republiką Litewską - 5, do tego 9 portów morskich, m.in. Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia i Gdańsk i 19 portów lotniczych, m.in.: Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, Szczecin-Goleniów oraz Poznań-Ławica.

Kontrole będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw. Do tych kontroli mobilne patrole Straży Granicznej wykorzystają tzw. schengenbusy, które wyposażono m.in. w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej. Straż Graniczna wzmocni współpracę z innymi służbami (policją, Służbą Celną, Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową itp.) oraz ze służbami granicznymi innych państw, których funkcjonariusze również uczestniczyć będą w działaniach kontrolnych.

Podróżni muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Minister Jacek Cichocki oraz wiceminister Piotr Stachańczyk zwrócili się do kibiców z apelem, by przekraczając granicę zewnętrzną UE mieli przy sobie dokument paszportowy. „Proszę pamiętać, że na tej granicy niezbędny jest paszport. Osoby bez paszportu nie będą mogły przekroczyć granicy, nawet posiadając ze sobą bilet na mecz odbywający się w ramach EURO 2012" – podkreślał minister Jacek Cichocki. Bilet na mecz nie będzie uprawniał do przekroczenia granicy z Ukrainą.

Ułatwieniem dla kibiców przekraczających granice na czas turnieju powinny być wspólne odprawy służb polskich i ukraińskich. Uruchomione zostaną również specjalne pasy ruchu tzw. pasy EURO 2012 („zielone korytarze").

www.msw.gov.pl

{jumi [*9]}

 

 

 

 

 

 

Please provide full Credentials Infomation