updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Umowa a klauzule niedozwolone

Użycie w umowie sformułowanń wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych powoduje, że taka umowa w świetle prawa jest nieważna. Dlatego też rozpoczynamy cykl publikacji klauzul umieszczonych w tym rejestrze.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza umowy zawierane np. przez banki, organizatorów turystyki czy zakłady ubezpieczeń lub umowy między przedsiębiorcami a konsumentami.

Jeśli zapisy określające np, cenę lub wynagrodzenie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, obowiązują zawsze. Jeżeli umowa, którą już podpisaliśmy, zawiera niedozwolone postanowienia to takie klauzule nie wiążą nas z mocy prawa. UOKiK skierował już w związku z tym wiele pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Jeśli sąd ten uzna sformułowania umowy za niedozwolone, ich stosowanie od tego momentu jest zakazane.

Publikujemy pierwsze z takich niedozwolonych klauzul:

Numer wpisu: 3246
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku"

Numer wpisu: 3245
"Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę".

Numer wpisu: 3244
"Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u sprzedającego wraz z potwierdzoną przez pilota lub rezydenta imprezy kopią pisemnej skargi złożonej w miejscu pobytu".

{jumi [*9]}

Ostatnio zmienianypiątek, 15 czerwiec 2012 22:08
Alicja Micuła

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Please provide full Credentials Infomation