updated 3:46 PM CET, Jan 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Pyrrusowa wygrana UOKIK vs. UEFA

Pyrrusowa wygrana UOKIK vs. UEFA Fot. mistrzostwaeuropy.com

 

Warunki sprzedaży biletów na Euro 2012 w Polsce zawierają sprzeczne z prawem postanowienia. Argumenty prezes UOKiK potwierdził sąd, uznając 19 z 25. zakwestionowanych klauzul za niedozwolone.

Wyrok ten zapadł jednak w chwili, gdy wszystkie bilety na kończące się właśnie rozgrywki Euro 2012 zostały dawno wykupione. Nie będzie mógł zatem mieć większego znaczenia dla fanów obecnych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pozew przeciwko Unii Europejskich Związków Piłkarskich - UEFA - został skierowany do sądu przez prezes Urzędu w sierpniu ub.r. Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziło 25 postanowień w warunkach sprzedaży biletów na Euro 2012. Zastrzeżenia Prezes UOKiK dotyczyły m.in. wyłączania odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie biletów. W opinii UOKiK, niedozwolone jest arbitralne wyłączenie odpowiedzialności we wszystkich zaistniałych sytuacjach, bowiem opóźnienie może nastąpić również na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność UEFA., dlatego zdaniem Urzędu niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumenta jest ograniczanie udziału w wydarzeniu kibicom mogącym potwierdzić zakup.

UOKiK zakwestionował również postanowienie, zgodnie z którym „nieprzewidziane okoliczności” mogły wpłynąć na zmianę istotnych warunków umowy – czyli datę, godzinę, lokalizację meczów. Zdaniem Urzędu, organizator, nieprecyzując katalogu przypadków „nieprzewidzianych okoliczności” pozwala sobie na ich dowolną interpretację. Jednocześnie przyznając sobie prawo do jednostronnej zmiany umowy, również na niekorzyść konsumenta. Zgodnie z prawem zmiany mogą nastąpić tylko z ważnych, określonych jasno powodów.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło także postanowienie obligujące konsumenta do zmiany wykupionego miejsca na stadionie, jeżeli zostanie o to poproszony, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Zajmowane miejsce, w opinii UOKiK, jest jednym z najbardziej istotnych warunków zawartej umowy. Kwestionowane postanowienie regulaminu uprawnia organizatora do jednostronnej zmiany kontraktu bez podania przyczyny, bez przyznania kibicowi możliwości żądania odszkodowania. Niedozwolonym postanowieniem zdaniem Urzędu była również klauzula mówiąca o tym, że spór między konsumentem a UEFA zostanie rozstrzygnięty przed sądem w Szwajcarii. Zdaniem UOKiK, właściwym powinien być sąd ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta, a nie siedzibę przedsiębiorcy.

W ustnym uzasadnieniu sąd uznał, że postanowienia były niezgodne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszyły zbiorowe interesy konsumentów. Klauzule uznane przez sąd prawomocnym wyrokiem za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane.

Szkoda, ze stało się to tak późno.

{jumi [*9]}

 

Warszawa