updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Na rzecz najmłodszych

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Na rzecz najmłodszych www.sxc.hu

 

29-30 czerwca br. wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego wybudują bezpieczny plac zabaw przy przedszkolu w Zespole Szkół w Studzianie (Gm. Przeworsk, woj. podkarpackie). W budowę zaangażowane są również władze gminy oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plac powstanie w ramach programu „Przyjazne przedszkole” Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Prace rozpoczną się od g. 10 rano 29 czerwca. Będą je prowadzić wolontariusze BGK wraz z przedstawicielami gminy oraz rodzicami przedszkolaków ze Studziana. Urządzenia na plac zabaw sfinansowała Fundacja BGK. Materiały (np. piasek, ziemię, żwir) i narzędzia (np. łopaty, grabie, taczki) niezbędne do budowy dostarcza gmina Przeworsk i mieszkańcy Studziana. Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw odbędzie się w sobotę 30 czerwca. W okresie wiosenno-letnim plac zabaw w Studzianie będzie dostępny dla wszystkich dzieci z terenu gminy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. - Pracownicy BGK sami rekomendują społeczności, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji programu, a potem aktywnie uczestniczą w tworzeniu placu zabaw – mówi Katarzyna Grzegorczyk z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Fundacja, we współpracy z pracownikami BGK, wspiera wiejskie społeczności w rozwoju i poprawie warunków edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Programy edukacyjne Fundacji powstają po to, by dzieci z małych miejscowości mogły za pomocą ciekawych i skutecznych metod poznawać zasady bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwijać swoje umiejętności i zaspokajać ciekawość świata. Program „Przyjazne Przedszkole” realizowany jest od 2008 r. (wcześniej „Bezpieczny przedszkolak - twórczy przedszkolak”) przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego, we współpracy z pracownikami BGK, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich.

Program składa się z dwóch stałych elementów: renowacja/budowa przedszkolnego placu zabaw - działanie prowadzone w oparciu o pracę wolontariuszy z BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności; oraz szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - tematyka szkoleń dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w społeczeństwie i praw dziecka. Warsztaty dostarczają wiedzę w wymiarze merytorycznym i metodycznym.

Wybór społeczności, w których realizowany jest program, dokonywany jest we współpracy z pracownikami BGK. Pracownicy rekomendują społeczności, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji programu. Po weryfikacji informacji zawartych w rekomendacjach zarząd fundacji podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy z konkretnymi społecznościami. Pracownicy uczestniczą równie aktywnie w kolejnych etapach programu. We współpracy z mieszkańcami budują bezpieczne place zabaw w wybranych społecznościach. W br. fundacja otrzymała 21 zgłoszeń przesłanych przez 10 oddziałów BGK. W czerwcu, w trzech wybranych miejscowościach, czyli w Studzianie, Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) i Bielicach (woj. zachodniopomorskie) razem z wolontariuszami BGK fundacja zbuduje bezpieczne place zabaw. Natomiast jesienią nauczyciele przedszkolni pracujący w tych gminach wezmą udział w szkoleniach, które wzbogacą ich umiejętności pracy z dziećmi.

{jumi [*9]}

 

Please provide full Credentials Infomation