updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Odpowiedzialny biznes - firmy o CSR

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Od lewej: Jakub Kurasz, z-ca red. naczelnego Rzeczpospolitej i red. nacz. Parkietu, Roman Drążkowski - menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP CARGO SA, Tomasz Brzozowski - koordynator Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, Katarzyna Mróz - koordynator ds. komunikacji PGNiG SA, Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Koleje Mazowieckie -“ KM”   Fot. KIG Od lewej: Jakub Kurasz, z-ca red. naczelnego Rzeczpospolitej i red. nacz. Parkietu, Roman Drążkowski - menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP CARGO SA, Tomasz Brzozowski - koordynator Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, Katarzyna Mróz - koordynator ds. komunikacji PGNiG SA, Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Koleje Mazowieckie -“ KM”

W Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się drugie spotkanie z cyklu debat poświęconych relacjom między światem mediów a biznesem. Jak informowaliśmy, przedstawiciele mediów i biznesu dyskutowali na temat: „Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialna promocja? Jak informować w mediach o aktywności CSR?”.

- Polskie firmy coraz chętniej angażują się w projekty z obszaru CSR i widzą korzyści płynące z działań społecznie odpowiedzialnych. Nie chodzi tu tylko o korzyści wizerunkowe, ale przede wszystkim pozytywny wpływ działań CSR na działalność stricte biznesową. Niestety media i opinia publiczna nie zawsze zauważają to zaangażowanie albo opatrznie je interpretują. Chcemy zastanowić się, co należy zrobić, aby zmienić tę sytuację” – powiedział otwierając dyskusję Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji głosów przedstawicieli mediów - na ten temat kurier365.pl zamieścił relację. W drugiej części debaty przedstawiciele środowiska biznesu zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji projektów CSR. Uczestnikami dyskusji byli: Donata Nowakowska - rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich, Roman Drążkowski - menedżer w biurze ds. zarządzania zasobami ludzkimi PKP Cargo, Tomasz Brzozowski - Impresja Studio Promocji, koordynator konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” oraz Katarzyna Mróz - koordynator ds. komunikacji PGNiG. Przedstawiciele firm byli zdania, że należy postawić na edukację zarówno mediów, jak i przedsiębiorstw.

Z roku na rok widoczny jest wzrost zaangażowania polskich firm w działania społecznie odpowiedzialne. Coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych, że właściwe relacje z pracownikami oraz odpowiedzialne traktowanie otoczenia powinny być filarami działalności biznesowej. Widać to było wyraźnie także w przedstawionych przez uczestniczące w debacie firmy prezentacjach. Donata Nowakowska stwierdziła optymistycznie, że mediów wcale nie trzeba przekonywać do współpracy i informowania opinii publicznej o prowadzonych akcjach, pod warunkiem, że firmy realizują ciekawe i potrzebne projekty. Podobnego zdania był Roman Drążkowski, który na dowód, że działalność CSR może być doceniana przez media wspomniał o nagrodach, jakie otrzymało PKP Cargo za prowadzone działania z zakresu polityki pracowniczej. Tomasz Brzozowski prezentując konkurs o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” podkreślił, że w Polsce jest wiele firm, które mogą być wzorami dla innych, tak samo jak jest wielu dziennikarzy, którzy potrafią i chcą pisać o godnych naśladowania postawach wśród pracodawców.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation