updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

CSR na stronach firm energetycznych

  • Napisał 
  • Dział: CSR
CSR na stronach firm energetycznych www.sxc.hu

 

Screening - przegląd stron internetowych 120 największych polskich przedsiębiorstw, pod względem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowił temat niedawno zorganizowanego seminarium oraz „webinarium”.

Przegląd przeprowadzono z wykorzystaniem niekomercyjnego narzędzia umożliwiającego ocenę poziomu zaawansowania i zaangażowania największych polskich przedsiębiorstw pod względem społecznej odpowiedzialności. Jak również porównania rezultatów wdrażania CSR w poszczególnych branżach. Analizie poddano także przedsiębiorstwa sektora energetycznego.

Screening zorganizowała Fundacja CentrumCSR.PL oraz Det Norske Veritas Business Assurance. Za podstawowe wskaźniki świadczące o zaangażowaniu przedsiębiorstw w CSR przyjęto dostęp interesariuszy przedsiębiorstw do informacji: o osobach odpowiedzialnych za CSR w firmach, realizowanych strategiach i politykach (policies), kodeksach etycznych, raportach z zakresu CSR, ochronie środowiska, CSR w odniesieniu do partnerów biznesowych, prawach człowieka i zwalczaniu korupcji.

Na 22 uwzględnione w raporcie spółki sektora energetycznego, CSR obecny jest na stronach 20 z nich. Tyle samo firm zamieszcza informacje o ekologii, 19 informuje na swoich stronach o polityce CSR, 11 o zawieranych kontraktach, 8 o prawach człowieka i działaniach przeciwdziałających korupcji. Komentując wyniki Raportu, należy pamiętać, że energetyka do niedawna nie była poddana prawom wolnego rynku. Monopol naturalny nie musiał walczyć o klienta, dlatego wiele z rozwiązań rynkowych, zwłaszcza adresowanych do klienta/odbiorcy energii, stanowi dla firm tego sektora zupełne novum i wymaga czasu na ich wdrożenia. Tymczasem komunikacja z interesariuszami i informowanie klientów o podejmowanych działaniach budują wizerunek firmy, a odbiorca energii otrzymuje informacje, które decydują o wyborach konsumenckich.

Wyniki przedstawione w raporcie Urząd Regulacji Energetyki ocenia pozytywnie. CSR w coraz większym stopniu jest obecny w sektorze energetycznym. To m.in. efekt kilkuletnich prac prowadzonych przez URE, w tym wielu publikacji oraz trzech edycji badań URE - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle badań ankietowych, z 2011 r. Wyniki raportu potwierdzają tendencje obecne w badaniach ankietowych URE.

Okazuje się, że w środowisku przedsiębiorców zajmujących się biznesem energetycznym koncepcja SOB (CSR) się zadomowiła: jej zasady oraz idee związane z szeroko rozumianą filantropią, zachowaniami ekologicznie poprawnymi, troską o sprawy pracownicze są coraz lepiej znane i obecne w strategiach biznesowych firm. Nie jest rzadkością tworzenie specjalnej strategii SOB. Z praktyką jest różnie, jednak i w tej mierze zaangażowanie firm jest wyraźne i na pewno większe niż w latach poprzednich. Z badań URE wynika, że koncepcja SOB jest obecna w firmach energetycznych co najmniej na poziomie deklaratywnym tj. przyjęto politykę SOB i firmy o niej informują. Słabiej wypada natomiast implementacja tej polityki nie zawsze istnieje osoba odpowiedzialna za tę cześć działania firmy, nie ma instrumentów samoregulacyjnych jak kodeks etyki, nie zawsze w działalności CSR firmy są obecne zagadnienia dotyczące łańcucha dostaw, praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji.

{jumi [*9]}

 

Please provide full Credentials Infomation