updated 8:56 AM CEST, May 18, 2019
A+ A A-

Kolej na przyjazną kolej

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Kolej na przyjazną kolej Fot. Maciej Pawlak

We wrześniu pracownicy Kolei Mazowieckich rozpoczną szkolenia w ramach projektu „Kolej na przyjazną kolej”. Jego celem jest budowanie pozytywnych relacji z podróżnymi. Szacunkowa wartość projektu to 1,2 mln zł.

Ponad połowa to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie do szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Pozostałe 40 proc. będzie stanowiło wkład własny spółki.

Umowa na realizację projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została podpisana w kwietniu br. Szkolenia rozpoczną się 10 września 2012 r. i potrwają do lutego 2014 r. Uczestnicy szkoleń to osoby związane z bezpośrednią obsługą podróżnych oraz z bezpieczeństwem ruchu, czyli zatrudnione na stanowiskach: kierownik pociągu, konduktor, kasjer, informator oraz maszynista i pomocnik maszynisty. To właśnie od nich, w największej mierze, zależy zadowolenie podróżnych ze świadczonych przez spółkę usług. W sumie w projekcie weźmie udział blisko 1200 pracowników. Obejmuje on cztery bloki szkoleniowe:

1.Profesjonalna obsługa podróżnego: szkolenie, którym zostaną objęci kasjerzy, informatorzy oraz kierownicy pociągów i konduktorzy, blisko 800 osób. Tematyka będzie obejmowała zagadnienia mające na celu doskonalenie poziomu obsługi podróżnych. Poruszane będą kwestie takie jak: jakość obsługi, komunikacja z klientem, analiza potrzeb podróżnych, czy asertywność.

2.Kontrola emocji i walka ze stresem: szkolenie adresowane do maszynistów, a także pomocników maszynistów. Łącznie przeszkolonych zostanie ponad 400 pracowników. Główne cele to poznanie technik ułatwiających radzenie sobie ze stresem, skuteczna kontrola emocji, a także poznanie roli pozytywnego myślenia w walce ze stresem.

3.Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego: szkolenie ma na celu poznanie i umiejętne stosowanie podstawowych zwrotów w kontaktach z podróżnymi, m.in. w zakresie przekazywania informacji, czy sprzedaży biletów. Udział w nim weźmie około 200 osób – kierownicy pociągów, konduktorzy, kasjerzy i informatorzy.

4.Podstawy języka migowego: podczas szkolenia uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym. Udział w nim weźmie około 60 osób: kierownicy pociągów, konduktorzy, kasjerzy i informatorzy.

Wszystkie szkolenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się na terenie spółki i zostały zaplanowane tak, aby nie zakłócać płynności organizacji pracy. Udział pracowników w programie szkoleniowym to cenna możliwość rozwoju, podnoszenia i rozwijania kwalifikacji zawodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną ugruntowane i zastosowane w praktyce, co zadecyduje o osiągnięciu celu projektu. Szkolenia są bardzo istotne dla spółki, jako firmy świadczącej usługę kolejowych przewozów pasażerskich.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation