updated 4:15 PM CET, Mar 19, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Lider CSR w regionie

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Fabryka Ferrero w Belsku Dużym Fot. Ferrero Polska Fabryka Ferrero w Belsku Dużym

Działalność czołowego producenta słodyczy w Polsce od 20. lat opiera się na skutecznym wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kluczowych, zarówno dla społeczności lokalnych, jak i całej gospodarki żywnościowej obszarach.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom w najnowsze technologie gwarantujące niską energochłonność procesów produkcyjnych, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz stosowanie zasad zrównoważonej produkcji i rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz produkcji, Ferrero stało się niekwestionowanym liderem we wdrażaniu prośrodowiskowych i prospołecznych zasad działania. Fabryka wybudowana przez te włoską firmę w Belsku Dużym k. Grójca jest jednym z największych pracodawców w regionie. Strategię działań w kluczowych dla firmy obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu spółka opublikuje w październiku, w corocznym Raporcie CSR.

Ferrero Polska Sp. z o.o. zatrudnia ponad 1000 pracowników. Zakład w Belsku Dużym – jedyna fabryka Ferrero w Polsce- był na początku ukierunkowany na produkcję wyrobów na rynek lokalny oraz rynki sąsiednich państw. W kolejnych latach przekształcił się nie tylko w jedną z największych fabryk Grupy Ferrero, ale i jedną z największych produkujących słodycze w Europie. Obecnie, fabryka produkuje ponad 80 proc. swoich wyrobów na eksport i wysyła je do około 70 krajów na całym świecie, będąc jednocześnie jedynym producentem niektórych wyrobów Ferrero. Według danych opublikowanych przez tygodnik „Polityka”, fabryka Ferrero w Belsku Dużym jest największym eksporterem w przemyśle spożywczym, znajdując się jednocześnie na 29. miejscu na liście eksporterów ze wszystkich działów polskiej gospodarki.

Grupa Ferrero przywiązuje dużą wagę do współpracy ze społecznościami lokalnymi, na terenie których fabryki Ferrero prowadzą działalność produkcyjną. Również zakład w Belsku Dużym inwestuje w działania, zmierzające do rozbudowy lokalnej infrastruktury, prowadząc aktywny dialog z mieszkańcami gminy. W latach 1996 – 1997 w Belsku wybudowana została gminna oczyszczalnia ścieków, która sfinansowana została w oparciu o środki gminne, przy znaczącym wkładzie finansowym ze strony Ferrero Polska. W kolejnych latach oczyszczalnia była modernizowana i rozbudowywana również w oparciu o ścisłą współpracę finansową i techniczną między władzami gminy a fabryką. Ferrero Polska prowadzi również działania zmierzające do aktywizacji zawodowej młodzieży z terenu gminy. Firma nawiązała współpracę ze szkołami gimnazjalnymi, które odwiedzają fabrykę, a ich uczniowie mają możliwość poznania warunków pracy przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu. Współpraca w tym zakresie doskonale funkcjonuje ze szkołą zawodową w Grójcu. Dzięki porozumieniu, uczniowie o profilu „operator urządzenia przemysłu spożywczego” odbywają praktyczną naukę zawodu na terenie fabryki. W ostatnich latach firma zintensyfikowała także współpracę z uczelniami wyższymi, przeprowadzając praktyki dla studentów i organizując wizyty kół naukowych w fabryce w Belsku.

Grupa Ferrero w ostatnich latach skierowała swoje szczególne zainteresowanie na pomoc dla krajów biednych tworząc miejsca pracy w rejonach o bardzo wysokim bezrobociu. Powstała Organizacja Społeczna Ferrero Imsofer , która zbudowała fabryki w takich krajach jak Kamerun, Indie, RPA .Organizacja ta skupia się na tworzeniu miejsc pracy w rejonach o wysokim bezrobociu, podnoszeniu kultury organizacyjnej i technicznej dającej możliwości produkowania i zaspokajania potrzeb lokalnych. W tym procesie również uczestniczą pracownicy fabryki z Belska biorąc udział w szkoleniach i pomocy technicznej dla nowych kolegów. Ponad 1,5 tys. pracowników Ferraro – kobiet i mężczyzn – w 2011 r. przekroczyło próg 25 lat nieprzerwanej pracy w firmie. Zaangażowanie społeczne Grupy stanowi czynnik sprzyjający jej spójności i wzmocnieniu. Świadczą o tym Fundacja Ferraro i „Przedsiębiorstwa Społeczne” Ferrero. Fundacja Ferrero działa na rzecz emerytowanych pracowników Grupy i ich dzieci, dowartościowania zasobów kulturalnych i artystycznych poszczególnych terytoriów, a przede wszystkim stanowi inspirację i ucieleśnienie szczególnego podejścia do przedsiębiorczości, które od zawsze cechowało rodzinną firmę Ferrero. Właśnie w tym duchu podejmuje i rozwija ona – m.in. na terenie RPA, Indii czy Kamerunu – działalność tzw. „przedsiębiorstw społecznych”, których celem jest podniesienie jakości życia w szczególnie pokrzywdzonych częściach świata. Realizuje się ona poprzez takie inicjatywy, jak program „United Kinder of the World”, w ramach którego zarobione przez te przedsiębiorstwa fundusze przeznaczane są na rzecz dzieci i młodzieży z krajów, na terenie których utworzone są oddziały Grupy. Wspierane przez rodzinę założycieli Grupy Fundacja Ferrero i Przedsiębiorstwa Społeczne określane są dwoma ramionami wyciągniętymi w stronę spraw etycznych i społecznych. W praktyce są to bowiem narzędzia służące rozwojowi konkretnych przedsięwzięć na rzecz społeczności, w których działa Grupa, zamykając i uzupełniając w ten sposób krąg aktywności biznesowej.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation