updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Wsparli Dignity Day

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Wyróżniony Wsparli Dignity Day Fot. Pelion SA

Trzy łódzkie szkoły wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Godności. W Polsce ideę tę wspierają i rozpowszechniają członkowie Young Global Leaders: Jacek Olechowski oraz Jacek Szwajcowski, prezes Pelion SA.

Tegoroczny Dignity Day był już szóstą, a w Polsce czwartą, edycją tego wyjątkowego ogólnoświatowego wydarzenia. W tym roku w obchodach Dignity Day wzięły udział trzy szkoły z Łodzi: XXIV LO im. Marii Skłodowskiej Curie, XXVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 20 Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja. W sumie w spotkaniach na temat godności wzięło udział blisko 150. uczniów. We wszystkich szkołach wystąpieniom gości towarzyszyły przygotowane przez młodzież prezentacje. Celem akcji jest uwrażliwienie młodzieży na kwestie związane z poszanowaniem ludzkiej godności, a także zachęcenie jej do podejmowania działań promujących godność w trakcie trwania roku szkolnego.

- Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na sposobie, w jaki traktujemy siebie samych, i w jaki traktują nas inni. Każdy z nas – dziecko, czy dorosły – podejmuje decyzje, które każdego dnia kształtują rzeczywistość wokół nas – na placu zabaw i w pracy, w naszych małych społecznościach i na całym świecie. Chcemy dotrzeć do ludzi, zwłaszcza młodych, z przekazem, że mamy możliwość, żeby zadbać o własną godność i godność innych poprzez działania i sposób, w jaki używamy dostępnych środków potrzebnych do życia. Pozwalając, by godność była wartością warunkującą nasze działania, możemy w realny sposób przyczynić się do zmiany świata na lepsze – podsumowuje Jacek Olechowski, organizator polskiej edycji Dnia Godności.

Światowy Dzień Godności powstał z inicjatywy trzech członków Światowego Forum Ekonomicznego – Księcia Norwegii Haakona, norweskiego filozofa Pekka Himanena oraz amerykańskiego działacza społecznego Johna Hope Bryanta. W Polsce ideę tę rozpowszechnili członkowie Young Global Leaders: Jacek Olechowski oraz Jacek Szwajcowski, prezes Pelion SA. Wolontariusze tej firmy są także koordynatorami akcji na terenie Łodzi. Tradycyjnie dzień ten obchodzony jest w trzecią środę października.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation