updated 3:52 PM CET, Mar 22, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Wyginą jak dinozaury?

Wyróżniony Trzmiel ziemny Fot. Wikipedia Trzmiel ziemny
Już od kilku lat naukowcy alarmują, że lokalne populacje północnoamerykańskich trzmieli kurczą się. Zjawisko to niepokoi ekologów, a ponieważ trzmiele zapylają wiele gatunków roślin uprawnych, może mieć to skutki ekonomiczne.

Populacja północnoamerykańskich trzmieli kurczy się m.in. {jumi [*4]}z powodu małej różnorodności genetycznej oraz podatności na ataki patogenów. Na łamach „PNAS" naukowcy informują, że mamy do czynienia z wyraźnym wymieraniem tych pożytecznych owadów.
Trzmiele są bardzo wydajnymi zapylaczami. Dzięki dużym gabarytom i budowie aparatu gębowego zapylają kwiaty niedostępne dla pszczół, np. lucernę czy naparstnicę.
Sydney A. Cameron z University of Illinois w Urbana i jego zespół chcieli zbadać zjawisko kurczenia się trzmielej populacji i lepiej poznać przyczyny wymierania tych owadów w Stanach. W tym celu przeprowadzili trzyletnie badania (w skali kraju) zmian zasięgu występowania, różnorodności genetycznej i stanu zdrowia ośmiu gatunków północnoamerykańskich trzmieli. W ramach pracy porównali dane dostępne w muzeach i zestawili dane z wielu różnych badań.
Potwierdzili, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stosunkowa liczebność czterech (spośród ośmiu badanych) gatunków tych owadów zmalała aż o ponad 90 proc. Naukowcy są zdania, że mamy do czynienia z wyraźnym wymieraniem, któremu towarzyszy kurczenie się geograficznego zasięgu występowania trzmieli. Zakres ich występowania zmniejszył się, zależnie od gatunku, od 23 do 87 proc., przy czym w pewnych przypadkach doszło do tego zaledwie w ciągu dwóch dekad.
Naukowcy mówią o potrzebie dalszych badań życia trzmieli oraz oddziaływań pomiędzy ich środowiskiem, klimatem i chorobami.
{jumi [*6]}
Please provide full Credentials Infomation