Ostrzeżenie
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/kur365/domains/kurier365.pl/public_html/images/15140.
  • Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/15140
updated 11:59 AM CET, Dec 18, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Piękna Opawa

Wyróżniony Piękna Opawa Fot.: Cezary Rudziński

Zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską, niewiele ponad 20 km od Raciborza, u podnóża Jesionków i przy zbiegu rzek Opawa i Morawica, leży stare, zabytkowe i pięknie utrzymane oraz zadbane, około 60-tysięczne miasto Opawa.

Znalazło się ono na trasie podróży prasowej zorganizowanej dla niewielkiej grupki polskich dziennikarzy, wśród nich przedstawiciela naszego portalu, przez CzechTourism. I chociaż głównym celem naszego tu przyjazdu było Śląskie Muzeum Ziemskie, starczyło czasu aby zobaczyć także najważniejsze zabytki i miejsca w mieście z metryką od 1195 roku.

NAJSTARSZE ŚWIĄTYNIE

Tych najbardziej polecanych do poznania jest kilkanaście, wśród nich kilka kościołów i klasztorów o średniowiecznym rodowodzie. Wspaniałym przykładem śląskiego gotyku jest konkatedra p.w. Wniebowzięcia NMP. Zbudowana w XIV w. na miejscu romańskiego kościoła rycerzy niemieckich trzynawowa świątynia, uważana jest za największą budowlę śląskiej gotyckiej architektury ceglanej. Jedna z jej dwu wież – południowa z późniejszą barokową nadbudową w XVIII w, 102 m. wysokości, jest najwyższą na Śląsku. Jest to także miejsce pielgrzymkowe Cvilin.
Starszy od katedry jest kościół św. Ducha wybudowany przed rokiem 1269, zbarokizowany w XVIII w. podobnie jak wiele innych świątyń nie tylko na Śląsku czy w ogóle w Czechach. Był on nekropolią książąt opawskich z dynastii Przemyślidów. Niewiele młodsze od niego są: podominikański klasztor datowany 1291 rokiem, oraz klasztor i kościół franciszkanów z lat 1328-1369. Oba te zespoły architektoniczne również przebudowane zostały później w stylu baroku. Z końca XIV w zachowała się też kaplica św. Krzyża w obecnej dzielnicy Katarzynki. Architekturę renesansu reprezentuje w Opawie wieża Hláska z 1618 roku.
Na początku XX w. dobudowano do niej dwa neorenesansowe skrzydła, tworząc w ten sposób rausz. Zajmuje on jedną pierzeję sporego placu, po przeciwległej stronie którego stoi działający od 1805 roku Teatr Śląski. W stylu baroku zachował się pojezuicki kościół św. Wojciecha z lat 1676-1681 i przylegający do niego gmach dawnego jezuickiego kolegium, obecnie siedziba Archiwum Ziemskiego. Ponadto dwa szlacheckie pałace miejskie Sobków i Blücherów z XVIII w. przy ul. Masaryka. To tylko przykłady, bo ciekawych i wartych zobaczenia miejsc w Opawie jest o wiele więcej.

BURZLIWE DZIEJE

Przy czym uwagę przyciągają nie tylko zadbane zabytki, ale także pięknie odnowione domy i kamienice z przełomu XIX i XX w. oraz architektura współczesna. Już te kilka wymienionych zabytkowych świątyń świadczy, jak stara jest Opawa. Miasto z długą i burzliwą historią. Najpierw był to gród śląskiego rodu Golęszyców. Najstarsza pisana wzmianka o osadzie pochodzi, jak już wspomniałem, z roku 1195. W dokumencie księcia Przemysła I z roku 1224 nazywana jest już miastem. W latach 1269-1456 było ono stolicą samodzielnego śląskiego księstwa Przemyślidów.
Parokrotnie była najeżdżana, przy czym z dosyć odległych geograficznie państw. Tak np. w 1253 roku pojawił się tu ze swoimi wojami książę, a później pierwszy i jedyny król Rusi Danyło Halicki wspierający w walce o sukcesję na tronie Belę IV. W 1428 r. Opawa została spustoszona przez najazd husycki pod dowództwem Prokopa Wielkiego. Zaś podczas wojny trzydziestoletniej zajęli ją Duńczycy i Szwedzi. Były w życiu tego miasta także inne ważne momenty bądź okresy. Od XIII w., podobnie jak większość miast śląskich, zasiedlane ono było przez kolonistów niemieckich. Stając się ważnym ośrodkiem rzemiosła, handlu i rolnictwa.


{gallery}15140{/gallery}
W 1431 roku, a więc zaledwie w 3 lata po najeździe husytów, duże straty w mieście spowodował wielki pożar. W XVI wieku stało się ono ośrodkiem Reformacji. Zaś po wojnach śląskich, od 1742 r. centrum bardzo okrojonego Śląska Austriackiego oraz miejscem obrad śląskiego Sejmu Krajowego. Z dokumentów wiadomo, że Opawa otoczona była w średniowieczu i wiekach następnych murami miejskimi z trzema bramami. Zburzono je w roku 1834 tworząc wokół starej części miasta tereny parkowe wzorowane na stołecznych – wiedeńskich.

ŚLĄSKIE MUZEUM ZIEMSKIE

W 1892 r. zburzono też ruiny dawnego gotyckiego zamku i na jego miejscu wybudowano gmach Śląskiego Muzeum Ziemskiego. Najstarsze muzeum na ziemiach obecnej Republiki Czeskiej. Pierwotnie było to Muzeum Sztuk Pięknych i Stosowanych cesarza Franciszka Józefa założone w 1882 roku i wzniesione na parceli darowanej przez księcia Lichtensteina. Ale początki zbiorów i obecnego muzeum sięgają roku 1814. Obecna, ładna budowla neorenesansowa, zbudowana w latach 1893-1995 na planie kwadratu, zaprojektowana została przez wiedeńskich architektów Johanna Scheiringera i Franza Kachlera.
Posąg Geniusza oraz grupę Pegazów zdobiących kopułę gmachu wykonał też wiedeński rzeźbiarz, Theodor Friedel. Budynek ten, podobnie jak ekspozycje w nim zbiorów, przechodził różne przeobrażenia. Wiosną 1945 r. został poważnie uszkodzony w czasie bombardowania. Zrekonstruowany, otworzył swoje podwoje z pierwszą powojenną ekspozycją w roku 1955. Prezentowała ona „Rozwój przyrody i społeczeństwa w okręgu (województwie) północno morawskim". Później były kolejne przebudowy i rozbudowy, na szczegóły których nie ma tu miejsca.
Ostatnia, w latach 2010 – 2012, zakończyła się przywróceniem budowli niemal pierwotnego wyglądu oraz otwarciem obecnie ekspozycji. Na parterze i dwu piętrach znajdują się trzy ekspozycje tematyczne: Przyroda Śląska, Uskrzydlone myśli – okres od końca XVIII w do I wojny światowej oraz jego wpływ na ukształtowanie dzisiejszego czeskiego Śląska, Encyklopedia Śląska i Historia Śląska. Pierwsza z nich przedstawia warunki przyrodnicze i bogate zróżnicowanie biologiczne regionu, wraz z historią przyrody na tym obszarze.

OD PREHISTORII...

Od eksponatów geologicznych i paleontologicznych, np. szkieletów ryb odbitych w skalach i innych skamielin, po współczesne, bogato reprezentowane okazy flory i fauny. Botanikę, owady, ssaki, organizmy zimnokrwiste i ptaki. „Uskrzydlone myśli", to przypomnienie, że w prezentowanym okresie nieco ponad wieku na czeskim Śląsku mieszkało wielu wybitnych ludzi tworzących dzieła intelektualne i artystyczne. Poszczególne części tej ekspozycji poświęcone są – cytuję za obszernym informatorem muzealnym w języku polskim – Bogactwo ziemi, Wołanie przyrody. Świątynia sztuki oraz Gabinet Sztuki i Kuriozów.
„Encyklopedia Śląska" przedstawia, charakterystyczne dla tego obszaru i wydobywane w celach gospodarczych do polowy XX wieku, łupki ilaste i pyłowe. Prezentuje sposoby mieszkania ludzi w tamtym okresie, Teatr, Język, Ceramikę, Komunikację, Kościół, zatytułowaną „Kraina" różnorodność przyrody, Las, Miasto, Pokój – czyli dzieje wojen i pokoju od XI wieku, Handel, Przedmioty Pamiątkowe, Szkło, Śmierć – tematyka ta w sztuce, Śląsk – czeski, na tle całego Śląska, z jego złożoną przeszłością, Wydobycie (kopalin), Organy – fenomen budowania na Śląsku tych instrumentów, Wieś.

...DO WSPÓŁCZESNOŚCI

I część czwarta w postaci odrębnej ekspozycji w podziale na Prehistorię, Śląskie średniowiecze, Początek epoki nowożytnej i epoka nowożytna na Śląsku oraz Historia najnowsza i współczesność Śląska (całego, nie tylko czeskiego). Jak wynika z tego przeglądu, niemal w każdej z części ekspozycji jest, różnie rozumiana, przyroda, co widać zresztą w gablotach. Do zobaczenia jest tu sporo ciekawego. Muzeum szczyci się posiadaniem około 2.400.000 eksponatów i okazów, z których wystawiono zaledwie część. Pod tym względem zajmuje ono trzecie miejsce w Czechach.
Opawskie muzeum posiada pięć filii: Arboretum w Nowym Dworze, Muzeum Petra Bezrucza – wybitnego śląskiego pisarza – w Opawie, Pomnik II wojny światowej Hrabyně, Obszar Umocnień Czechosłowackich (z II polowy lat 30-tych XX w.) Hlučin-Darkovičky i Chata Petra Bezrucza w Ostrawicach. Organizuje też w gmachu głównym ŚMZ wystawy czasowe. Aktualnie jest to prezentacja malarstwa Zdenka Janošeca Bendy. Przede wszystkim dużego cyklu zainspirowanego „Rajem Utraconym" Johna Miltona. A także jego pojedyncze obrazy, mnie nie „powalające z nóg" artyzmem, m.in. „Nasza rodzina", olej na płótnie z lat 1986-1990. Opawa zasługuje więc na poznanie i jest tu co oglądać zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

{jumi [*6]}

Warszawa