updated 8:13 PM CET, Jan 17, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Pokój jest najważniejszy!

  • Napisane przez EN,KAI
  • Dział: Europa
Wyróżniony Benedykt XVI na Błoniach krakowskich Fot. Wikipedia Benedykt XVI na Błoniach krakowskich
Papież Benedykt XVI podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, wezwał, aby nie ulegać rezygnacji i przygnębieniu w obliczu niebezpiecznych napięć chwili obecnej, a zwłaszcza dyskryminacji, przemocy i nietolerancji religijnej.

Zaznaczył, iż ludzkość nie może też przyzwyczaić{jumi [*4]} się do konfliktów powodujących cierpienie wielu ofiar i grożących przyszłości narodów. Zachęcił do modlitwy o sukces wysiłków na rzecz budowania pokoju, a wszystkich ludzi, aby żyli autentycznym duchem pokoju w relacjach dnia powszedniego.
Nawiązując do pierwszego czytania liturgii z Księgi Liczb, Benedykt XVI, przypominał, że stanowi ono zapis tekstu uroczystego błogosławieństwa wypowiadanego przez kapłanów z okazji wielkich świąt Izraela. „Kościół słucha tych słów na nowo, prosząc Boga, aby pobłogosławił dopiero co rozpoczęty Nowy Rok, będąc świadomym, że w obliczu tragicznych wydarzeń historii, wobec logiki wojny, która niestety nie została jeszcze całkowicie przezwyciężona, tylko Bóg może dotknąć głębi ludzkiej duszy i zapewnić ludzkości nadzieję i pokój"- stwierdził Ojciec Święty. Podkreślił, iż warto rozpocząć nowy odcinek drogi, kierując się zdecydowanie ku pokojowi, a modlitwy Kościoła kierowane są zwłaszcza za odpowiedzialnych za sprawowanie władzy. Zaznaczył też, iż w perspektywie chrześcijańskiej cały czas wypełniony jest Bogiem. „Nie ma przyszłości, która nie byłaby nakierowana na Chrystusa i nie ma pełni poza Chrystusową pełnią" - powiedział papież. Przypominając szczególną rolę Dziewicy Maryi w dziejach zbawienia Benedykt XVI wskazał, że jest Ona nieustannie pośredniczką Ludu Bożego pielgrzymującego ku wieczności. Ojciec Święty zachęcał wszystkich do modlitwy, aby osiągnęły dobre rezultaty wysiłki wielu stron, na rzecz krzewienia i budowania pokoju w świecie. Dla zrealizowania tego trudnego zadania nie wystarczają słowa. Konieczne jest konkretne i nieustanne zaangażowanie przywódców narodów. Konieczne jest jednak zwłaszcza, aby każdy człowiek był ożywiany autentycznym duchem pokoju, o który należy prosić zawsze na nowo w modlitwie i żyć na co dzień w każdym środowisku" - stwierdził Benedykt XVI.
{jumi [*6]}

Warszawa