updated 2:38 PM CET, Feb 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Rocznica powstania styczniowego na Litwie

Rocznica powstania styczniowego na Litwie fot. wikipedia

Wczoraj, 19 marca 2013 roku w Wilnie, litewski parlament uczcił 150 rocznicę powstania styczniowego.

 

Powstanie styczniowe, było ostatnim wspólnym powstaniem, w którym walczyli razem Polacy i Litwini. „Po upadku powstania styczniowego, na Litwie, zrodziła się idea powstania niezależnego państwa litewskiego" – podkreślił Darius Staliunas – zastępca dyrektora Instytutu Litwy.

Powstanie styczniowe na Litwie, było bardzo krwawo stłumione prze rosyjską armię. Obywatele pochodzenia polskiego i litewskiego, objęciami represjami po powstaniu styczniowym, stanowili ponad 40% skazanych na katorgę lub ciężkie więzienie. Okrutne represje dotknęły w znacznym stopniu szlachtę, która była masowo wywłaszczana z swoich majątków i skazywana za udział w powstaniu na katorgę lub długoletnie więzienie.

{jumi [*7]}

Please provide full Credentials Infomation