updated 4:37 PM CET, Feb 24, 2018
A+ A A-

Międzynarodowa konferencja naukowa Leśmian

  • Napisane przez Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
  • Dział: Kultura
Międzynarodowa konferencja naukowa Leśmian Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Międzynarodowa konferencja naukowa Leśmian w Europie i na świecie organizowana jest przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawa) w dniach 23-24 października 2017 w Warszawie z okazji 140. rocznicy urodzin pisarza i 80. rocznicy śmierci.

W konferencji wezmą udział badacze z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu w Belgradzie, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytetu Lublańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne w Domu Kultury Śródmieście (Leśmiani się świat - wiersze Leśmiana w wykonaniu Andrzeja Ferenca, koncert Przystanek poezja - Leśmian po indyjsku oraz wystawa rysunków Roussanki Alexandrovej-Nowakowskiej inspirowanych utworami poety) i w Teatrze Scena (spektakl Leśmian w reż. Małgorzaty Kaczmarskiej).

Partnerzy projektu: Teatr Scena w Warszawie, Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, Fundacja Between.Pomiędzy, Żydowski Instytut Historyczny. Patronat medialny: kwartalnik "Tekstualia". Konferencja została dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsca obrad:

- 23.10.2017, godz. 10.00-17-20, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, sala balowa w Pałacu Tyszkiewiczów (1 piętro)

- 24.10.2017, godz. 10.00-17.00, Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89, sala konferencyjna (1 piętro)

W programie obrad znajdą się wystąpienia:

‒ ukazujące zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym;

‒ prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – m.in. w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, słowackim, słoweńskim, bułgarskim, litewskim, hebrajskim i włoskim);

‒ omawiające nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.

Cele konferencji to:

‒ ukazanie miejsca polskiego poety, prozaika, eseisty i dramatopisarza w kanonie literatury europejskiej i światowej poprzez przebadanie międzynarodowych, międzyepokowych i kontynuacyjnych kontekstów jego twórczości;

‒ przebadanie recepcji (literackiej i artystycznej) jego dzieł poza granicami kraju;

‒ określenie w sposób historycznie weryfikowalny związków spuścizny literackiej polskiego twórcy z dziełami innych autorów, których dokonania zapisały się na trwałe lub mają szansę zapisać się w historii literatur europejskiej i światowej;

‒ stymulowanie badań nad tłumaczeniami dzieł autora na języki obce.

Warszawa