updated 9:07 AM CEST, May 25, 2019
A+ A A-

Ogólnopolska Konferencja Kultury 2018

  • Napisane przez  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  • Dział: Kultura

Trwa rejestracja uczestników na Ogólnopolską Konferencję Kultury, która odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.

Sympozjum wieńczy wielomiesięczną debatę polskich środowisk artystycznych ukierunkowaną na diagnozę potrzeb oraz próbę wypracowania rozwiązań odpowiadających na najbardziej palące problemy dotyczące kultury w Polsce.

W ramach konferencji odbyło się 11 sympozjów poświęconych zarówno poszczególnym dziedzinom sztuki, jak i zagadnieniom kluczowym dla życia kulturalnego w naszym kraju, takim jak status twórcy, konieczne osłony socjalne i inne uprawnienia artystów, warunki prowadzenia instytucji kultury, samorządowa perspektywa prowadzenia działalności kulturalnej, specyfika inicjatyw niezinstytucjonalizowanych i niezależnych czy ochrona dziedzictwa niematerialnego. W obradach brało czynny udział ponad 300 osób: artyści, twórcy, animatorzy i naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń twórczych, organizatorów, instytucji kultury i podmiotów niezależnych.

Finałowa debata odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Warszawie.

 

Planowane główne tematy obrad to:

 - status artysty - system, uprawnienia, fundusze,

 - Iinstytucja kultury w dialogu z organizatorem,

 - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ujęciu systemowym,

 - ruch niezinstytucjonalizowany i mechanizmy jego wsparcia,

 - edukacja kulturalna.

 

Rejestracja uczestników: www.konferencjakultury.pl.

Organizator projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koordynator projektu: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Please provide full Credentials Infomation