Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan fot. sxc.hu


Po raz pierwszy materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała polska grupa redakcyjna.

 Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu ap. Pawła do Koryntian 15,51-58: „Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa". Ponadto na każdy dzień oktawy przypadać będzie inne hasło: Przemienieni przez Chrystusa – Sługę, Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana, Przemienieni przez cierpiącego Sługę, Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad złem, Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana, Przemienieni przez wierną miłość Bożą, Przemienieni przez Dobrego Pasterza, Zjednoczeni w panowaniu Chrystusa.

Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego przygotowali specjalną broszurę, w której zamieszczono m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy i rozważania, informacje o sytuacji ekumenicznej w Polsce. Mogą z niej korzystać wierni, Kościoły, diecezje czy miasta organizujące nabożeństwa związane z tematyką ekumeniczną. Broszura jest dostępna na stronie internetowej http://www.ekumenia.pl/files/TMoJCh%202012/TMoJCh%202012%20broszura.pdf.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował
czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój" z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (właściwie oktawy). Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę. Należy tu podkreślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne
znaczenie duszpasterskie.

{jumi [*7]}

Realizacja i wykonanie Fanaberie - tworzymy przestrzeń w sieci.