updated 4:55 PM CEST, Jun 26, 2019
A+ A A-

NIK ma zastrzeżenia co do zasad higieny pracy umysłowej uczniów

Wyróżniony NIK ma zastrzeżenia co do zasad higieny pracy umysłowej uczniów https://pixabay.com/

 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) skontrolowała szkoły podstawowe i gimnazja pod kątem bezpieczeństwa i higieny nauczania. W prawie połowie szkół nie zadbano o właściwe wyposażenie i rozmieszczenie apteczek, a w połowie skontrolowanych szkół uczniowie korzystali z mebli niedostosowanych do wymogów ergonomii.

NIK skontrolowała 60 szkół publicznych - 30 szkół podstawowych i 30 gimnazjów - w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Na podstawie ankiet uzyskano również dane z prawie 7 tys. spośród 19 tys. szkół z terenu całej Polski, które dotyczyły organizacji pracy uczniów oraz warunków lokalowych.

Oprócz zastrzeżeń co do zasad higieny pracy umysłowej uczniów oraz stanu techniczno-sanitarnego obiektów szkolnych, z kontroli Izby wynika, że w prawie połowie szkół nie zadbano o właściwe wyposażenie i rozmieszczenie apteczek. Uczniowie w szkołach wciąż narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów. W aż 2/3 skontrolowanych szkół (40 placówek) długość niektórych przerw międzylekcyjnych wynosiła zaledwie 5 minut, w tym w 58 proc. szkół (35 placówek) tak krótkie przerwy następowały po lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie nie mogli więc w wystarczającym stopniu zregenerować sił, ani zadbać o zachowanie higieny osobistej.

Z badania Sanepidu zleconego przez NIK wynika też, że w połowie skontrolowanych szkół uczniowie (łącznie ponad 18 tys., czyli niemal 90 proc. przebadanych) korzystali z mebli niedostosowanych do wymogów ergonomii. Skrzywienie kręgosłupa jest wśród uczniów poważnym problemem. Szacuje się w przybliżeniu, że wady postawy występują w wieku rozwojowym u co drugiego dziecka. Częstymi przyczynami powstawania skoliozy są: niewłaściwie dobrane stanowisko pracy ucznia (ławka i krzesło niedostosowane do wzrostu), niewłaściwe pozycje przyjmowane podczas pracy i wypoczynku, przeciążony plecak szkolny oraz nieodpowiedni sposób jego noszenia.

Więcej na: www.nik.gov.pl. Źródło: http://www.rynekaptek.pl.

Please provide full Credentials Infomation