updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Nie żyje Jan Olszewski

Wyróżniony Nie żyje Jan Olszewski fot. Wikipedia.org

W czwartek wieczorem zmarł Jan Olszewski. Były premier miał 89 lat.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W okresie II wojny światowej był członkiem grupy harcerskiej "Szare Szeregi". Po wojnie zdecydował się na studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. W 1976 roku był jednym z założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległowościowego. Uczestniczył także w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników.

Jako adwokat był obrońcą m. in. Adama Michnika, Jacka Kuronia, czy Lecha Wałęsy. Z upoważnienia prymasa Józefa Glempa w 1984 i 1985 r. występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.  W grudniu 1988, w związku z planowanymi rozmowami Okrągłego Stołu współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Podejmował działania celem wyjaśnienia okoliczności zabójstw dokonanych w 1989 na księżach Stefanie Niedzielaku, Stanisławie Suchowolcu i Sylwestrze Zychu.

Od 1982 do 1989 publikował w „Przeglądzie Katolickim”, w 1989 rozpoczął współpracę z „Tygodnikiem Solidarność”. W 1990 roku był fundatorem Polskiej Fundacji Katyńskiej.

Na wniosek Wałęsy powołał pierwszy rząd po wolnych wyborach, w 1991 roku. Był premierem od grudnia do 5 czerwca 1992 roku.

W 1995 roku założył partię Ruch Odbudowy Polski. W latach 1989-91 i 2005-06 był członkiem Trybunału Stanu. Ponadto doradzał Lechowi Wałęsie i Lechowi Kaczyńskiemu.

W listopadzie 2018 roku przewrócił się w domu i zemdlał. Od tamtego czasu przechodził rehabilitacje. Wydawało się, że wraca do zdrowia, ale kilka dni temu ponownie zemdlał i nie można było go wybudzić. Ostatnie dni Olszewski spędził w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na oddziale neurologicznym.

Please provide full Credentials Infomation