updated 2:34 AM CEST, Sep 25, 2018
Na żywo:
A+ A A-

Rzetelność EKO certyfikacji to podstawa

  • Napisane przez Bohdan Juchniewicz
  • Dział: Nauka
Rzetelność EKO certyfikacji to podstawa pexels.com

Wartość rynku żywności ekologicznej zbliżą się do miliarda złotych. To jeden z bardzo obiecujących sektorów z roczną dynamiką wzrostu 18 – 20%.

Można wprawdzie wypominać, że stanowi zaledwie niecały procent całego polskiego rynku spożywczego, ale sektor BIO jest wzorcem jakościowym, do którego powinna dążyć konwencjonalna część gospodarki żywnościowej. To podobnie jak ze wzorcową jednostką długości - z platynowo-irydowym metrem - w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem.

Najważniejsze, że sektor BIO jest w Polsce starannie kontrolowany przez 11 jednostek certyfikujących. W jakości BIO nie może być żadnych chemicznych konserwantów i dodatków, musi być naturalna oraz mieć gwarancję wspomnianej jakości potwierdzoną certyfikatem.

Coraz więcej osób uważa, że wysoko przetworzone produkty konwencjonalne nie są bezpieczne dla zdrowia ludzi, głównie z uwagi na sposób produkcji, zwłaszcza przez stosowanie chemicznych dodatków. Dlatego konsumenci podchodzą z coraz większą ostrożnością do żywności konwencjonalnej, zaś wspomniane wyżej 18% systematycznego wzrostu rynku EKO ( rok do roku) pokazuje, że ta ostrożność zmienia się w nieufność do zapewnień handlowców z wielkich fabryk jedzenia. A na końcu w rezygnację i kupowanie produktów BIO. Potwierdzają ten fakt badania przeprowadzone przez Katedrę Marketingu WSB-NLU w Nowym Sączu.

Co czwarty respondent wyjaśnił, że zaczął kupować żywność ekologiczną z powodu problemów zdrowotnych własnych lub swojej rodziny. Także w tych badaniach okazało się, że 1/3 grupy udzielających odpowiedzi wyjaśniła, iż do kupowania produktów EKO skłoniła ją chęć zadbania o siebie.

Kolejne badania, tym razem przeprowadzone przez analityków BGŻ i firmy GfK, poświecone zmianom nawyków żywieniowych Polaków i czynnikom decydującym o wyborze artykułów spożywczych, wykazały, że aż 80% respondentów ma wysoki poziom zaufania do wyrobów ekologicznych. A 53 % obawia się pogorszenia zdrowia przez spożywanie żywności konwencjonalnej. Zagrożeniem jest pozostałość pestycydów, antybiotyków, obecnością sztucznych barwników i konserwantów.

Warto dodać, iż system obowiązujący w rolnictwie ekologicznym to wzmocnienie rygorów nałożonych na wszystkich producentów żywności. Jednak w sektorze wielko towarowym brakuje systematycznych kontroli (są tylko interwencyjne), zaś w sektorze BIO inspekcje są co roku.

Doskonale zna to zagadnienie p. Beata Pietrzyk prezes firmy certyfikującej Biocert Małopolska:

- „ Zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego (rozporządzenie Rady (WE 834/2007) i rozporządzenie Komisji (WE 889/2008) każdy producent rolny, przetwórca, dystrybutor, importer, znajdujący się w systemie rolnictwa ekologicznego, z racji nadzoru prowadzonego przez jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, podlega co najmniej raz w roku kontroli urzędowej całego zakresu prowadzonej działalności ekologicznej.

Dodatkowo, opierając się na analizie ryzyka, przeprowadzane są kontrole niezapowiedziane, wyrywkowe, jak również brane są próbki do badań. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

(Dz. U. nr 2016, poz. 777 ze zm.) określa minimalne sankcje jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia niezgodności.

Ciesząc swoje podniebienie produktami ekologicznym, wolnymi od niepożądanych substancji chemicznych, często nie najtańszymi, warto mieć świadomość, że proces ich produkcji jest bardzo mozolny i pracochłonny. Producent rolny, otrzymuje certyfikat uprawniający go do sprzedawania produktów jako ekologiczne dopiero po dwóch lub trzech latach (w zależności od typu uprawy) trwania konwersji (czyli przestawiania) gospodarstwa. W tym okresie, od momentu zgłoszenia się do systemu rolnictwa ekologicznego rolnik jest zobowiązany do prowadzenia procesu produkcji w swoim gospodarstwie zgodnie z wymaganiami wspomnianych wcześniej rozporządzeń. Jest to niekiedy czas diametralnej zmiany w sposobie dotychczasowej produkcji i wtedy z pomocą przychodzą doradcy rolni”.

W Polsce ok. 25 tys. gospodarstw rolnych najpierw zdobyło, następnie nieustannie stara się utrzymać certyfikat. Zawsze do pogodzenia są dwie kwestie związane z atestacją gospodarstwa: produkty nie tylko mają zachować jakość BIO, ale mają być smaczne.

Jednostki certyfikujące szerzej pojmują swoją misję: p. Beata Pietrzyk prezes Biocert Małopolska:

Oprócz działalności kontrolnej jednostki certyfikujące spełniają również zadanie informacyjno-edukacyjne. Na firmowych stronach jednostek certyfikujących publikowane są aktualnie wydane certyfikaty, co umożliwia weryfikację statusu produktów oferowanych przez producentów ekologicznych.

Jako jednostka certyfikująca Biocert Małopolska sp. z o.o. (nr upoważnienia MRiRW PL-EKO-05), działając na rynku polskim nieprzerwanie od 2005 roku, oprócz działalności certyfikacyjnej, bierzemy czynny udział, przy współudziale również Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, w szkoleniach dla producentów ekologicznych, w warsztatach edukacyjnych dla konsumentów, również tych najmłodszych, urządzamy też punkty konsultacyjne na ekobazarach i merytoryczne spotkania w sklepach.

W swoim działaniu kierujemy się zasadą bezstronności, wiarygodności
i rzetelności w podejmowanych działaniach.

Kluczem do sukcesu - jakim jest widoczny rozwój i wzrost wiarygodności rolnictwa ekologicznego - jest wykwalifikowany personel nieustannie podnoszący poziom swoich podstawowych kompetencji w zakresie kontroli i certyfikacji. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby gwarancja ekologiczności wynikała z najwyższej jakości naszych usług”.

Środowisko osób zawodowo zajmujących się kontrolą EKO żywności zna odpowiedź na podstawowe pytanie, dlaczego tak duża i systematycznie rosnąca grupa konsumentów decyduje się na kupno EKO żywności. Wybiera lepszą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naczelnym zadaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” jest otwieranie drzwi, a mówiąc wprost, otwieranie umysłów, pokazywanie sensu bardziej świadomego odżywiania się, potrzeby wybierania żywności ekologicznej jedzenia wysokiej jakości i jego wpływu na zdrowie.

Przez 11 lat istnienia krok po kroku nasza ekologiczna organizacja zdołała przeprowadzić setki warsztatów kulinarnych, spotkań konsumenckich i wystąpień na imprezach targowych międzynarodowych i krajowych. Wszystko wskazuje na to, że z dobrym skutkiem.

Polacy coraz bardziej cenią zdrową żywność: naturalną, świeżą, z pewnego źródła, z certyfikatem i dobrej marki – to wynik badania zrealizowanego przez Ośrodek Ewaluacji, zatytułowanego „Kogo nęci zdrowie jedzenie”. Jeśli na certyfikowaną żywność zwraca uwagę już 34% Polaków ( a inne badania to potwierdzają), to w pewnej części jest to zasługa Stowarzyszenia „Polska Ekologia”.

Stowarzyszeni „Polska Ekologia” skupia osoby i firmy zajmujące się produkcją żywności z surowców ekologicznych certyfikowanych(!) Ideą naczelną Stowarzyszenia jest reprezentowanie całej branży żywności ekologicznej, przy aktywnej pracy na rzecz rozwoju EKO rynku i edukowania społeczeństwa . Od 2015 roku realizuje 3-letnią kampanię promocji polskiej żywności ekologicznej w USA, Japonii i Singapurze.

Prezesem tej organizacji jest Paweł Krajmas, doświadczony i dyplomowany arcymistrz masarstwa, autorytet w zakresie produkcji żywności ekologicznej, nagradzany i znany społecznik na Podkarpaciu.

O żywotne sprawy Stowarzyszenia od ponad 10 lat dba Jolanta Lyska dyrektor generalny, dobry duch całego ugrupowania.

Ekologiczne metody produkcji żywności przyczyniają się do ochrony zdrowia społeczeństwa, pozwalają zachowa

bioróżnorodność środowiska, zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem najwyższej jakości produktu.

 

Warszawa

Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.


Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impresja Studio Promocji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drewnianej 5 lok. 3,. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi informacyjnej.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Impresja Studio PR Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

5. Podanie danych jest dobrowolne

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane.

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.

9. Ta strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystuje je w celach statystycznych oraz do usprawnienia funkcjonowania serwisu. Pliki Cookiem są też zbierane przez Google Analytics. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika serwisu.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu opuszczenia przez Ciebie naszej strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje możesz sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki
       

10. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Brzozowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.