updated 3:09 PM CET, Jan 21, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Wielki projekt biometryczny

  • Napisane przez pg.gda.pl
  • Dział: Nauka
Wielki projekt biometryczny Wikipedia

Technologia wielopoziomowej weryfikacji, uwzględniającej układ naczyń krwionośnych dłoni, profil twarzy, głos i podpis składany specjalnym biometrycznym długopisem, ma uniemożliwić podszycie się pod inną osobę.

Zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki kończy właśnie prace nad projektem badawczym z zakresu biometrycznej identyfikacji klientów banku IDENT. – To jeden z największych eksperymentów badawczych z zakresu biometrii na świecie – podkreśla profesor.

W ramach projektu „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości”, który realizowano w 2017 roku, w 60 oddziałach banku PKO BP na Pomorzu zainstalowano 100 stanowisk biometrycznych. Zeskanowano w sumie dane biometryczne aż 8 tys. klientów, pobrano 200 tys. próbek.

– Biorąc pod uwagę liczbę zebranych próbek, możemy powiedzieć, że to jeden z największych eksperymentów badawczych z zakresu biometrii na świecie – podkreśla prof. Andrzej Czyżewski.

System umożliwia automatyczne identyfikowanie i uwierzytelnianie tożsamości klientów banku na podstawie weryfikacji układu naczyń krwionośnych dłoni, kształtu twarzy, brzemienia głosu albo podpisu składanego specjalnym biometrycznym długopisem. Wszystkie wykorzystywane metody identyfikacji integruje komputer stanowiskowy.

– Biometria naczyniowa pozwala na ekstrakcję cech charakterystycznych układu naczyń krwionośnych dłoni, który jest unikatowy dla każdej osoby. Rejestracja cech odbywa się poprzez naświetlenie dłoni światłem w bliskiej podczerwieni – wyjaśnia prof. Andrzej Czyżewski.

W celu weryfikacji profilu twarzy stosowane są dwie technologie: metoda wykorzystująca światło widzialne oraz technologia Time-of-Flight (fotogrametria laserowa). Rejestracja wizerunku w tym drugim przypadku odbywa się w postaci trójwymiarowej chmury danych.

Identyfikacja głosu prowadzona jest z wykorzystaniem aktywnej metody redukcji szumów. Zastosowana technologia pozwala na rejestrację głosu bez zniekształceń.

Natomiast do weryfikacji podpisu wykorzystywany jest skonstruowany bezprzewodowy, wyposażony w czujniki długopis.

– Sam podpis da się podrobić, ale sposobu jego składania już nie. Każdy podpis ma inną dynamikę, inny kąt nachylenia długopisu podczas pisania, inne tempo ruchów, stopień nacisku i ścisku – wylicza prof. Andrzej Czyżewski. – Dzięki temu, że system integruje aż pięć modalności biometrycznych, znacząco zwiększa się bezpieczeństwo dostępu do poufnych danych bankowych, a podszycie się pod klienta banku staje się praktycznie niemożliwe.

Dane biometryczne klientów banku są przechowywane w szyfrowanej postaci.

– Obecnie sprawdzamy, jak klienci przyjmują ten system – mówi prof. Andrzej Czyżewski. – Kasjerzy i klienci banku wypełniają w tym celu ankiety.

System IDENT czeka teraz wdrożenie. Zainteresowana jest nim już jeden z koncernów z branży informatycznej.

W projekcie oprócz Politechniki Gdańskiej i Banku PKO BP uczestniczy firma Microsystem.

Projekt pt. „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości”, dofinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Został on wyróżniony w konkursie Laur Innowacyjności 2016, zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

Warszawa