updated 10:06 AM CET, Feb 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

W Małopolsce powstał fundusz wspierający naukowców i badania naukowe

  • Napisane przez Nauka w Polsce
  • Dział: Nauka
W Małopolsce powstał fundusz wspierający naukowców i badania naukowe fot. Fotolia

Umowę powołującą Małopolska Science Fund - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, oferujący finansowe wsparcie badań naukowych i obiecujących rynkowo projektów powstających na uczelni, podpisano we wtorek w Krakowie.

Fundusz wzorowany jest na rozwiązaniach z Cambridge, a umowę o jego utworzeniu podpisali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (MARR) Jan Pamuła i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) prof. Tadeusz Słomka.

W najbliższych czterech latach do funduszu zostanie przekazanych co najmniej 20 mln zł przeznaczonych na rozwój innowacyjnych projektów.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) będzie miał pierwszeństwo dostępu do pomysłów lub projektów powstających na AGH. W ten sposób będzie mógł inwestować w projekty badawczo-rozwojowe już na bardzo wczesnym etapie.

Do 2021 r. założyciele funduszu będą go zasilać kwotami 5 mln zł rocznie. 80 proc. kapitału będzie pochodzić z budżetu MARR, a 20 proc. – z AGH. Fundusz będzie mógł zainwestować w jeden projekt (na kilku etapach) nawet 1 mln 250 tys. zł, będzie także poszukiwał dla niego inwestorów zewnętrznych. Łączna wartość inwestycji w jeden projekt może wynieść 17 mln 250 tys. zł.

Dołączeniem do FIZAN są także zainteresowane kolejne uczelnie: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska.

Jak podkreślił marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, działanie FIZAN wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego i ma przyczynić się do zwiększenia innowacyjności małopolskiej gospodarki.

"Ten projekt wprowadza zupełnie nową, można też powiedzieć: innowacyjną formę we wsparciu technologii innowacyjnej na początkowym etapie rozwoju. Zarząd województwa jest zwolennikiem takiego rozwiązania, które w sposób niezwykle profesjonalny, oparty o instrumenty finansowe będzie wspierało rozwój najbardziej cennych technologii tworzonych przez naukowców AGH, a w przyszłości innych uczelni w Małopolsce" – zapowiedział marszałek Krupa.

Jak dodał, w zacieśnianiu współpracy świata nauki i biznesu pomagają fundusze unijne. "Tylko w bieżącej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł z naszego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020" – podkreślił marszałek Krupa.

"Cała specyfika funduszu polega na tym, że udziela on pomocy już na początku realizowania nowatorskiego pomysłu. MARR realizuje w ten sposób strategię województwa, ponieważ jest spółką wojewódzką" – powiedział PAP prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (MARR) Jan Pamuła. Jak wyjaśnił, stworzenie funduszu wymagało wiele pracy i konieczne jest jeszcze uzyskanie kolejnych decyzji i pozwoleń, m.in. KNF i UOKiK. "Robimy dziś krok milowy, żeby fundusz mógł zacząć działać i żeby mógł służyć środowisku naukowemu, przemysłowi i rozwojowi Polski" – podkreślił Jan Pamuła.

Znaczenie funduszu podkreślał także rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. "To niezwykle ważna data dla środowiska naukowego, bo sądzę, że stworzyliśmy coś, co jest w Polsce pionierskie, chociaż znane w świecie" – powiedział rektor.

"Jesteśmy przekonani, że spełni on pokładane w nim nadzieje, ponieważ stworzyliśmy coś, co powinno pomóc w komercjalizacji bardzo dobrych projektów, jakie powstają na naszych uczelniach. Tych projektów jest dużo, my chcemy je dofinansowywać od pierwszego momentu do ostatecznego. Wszyscy wiemy, że komercjalizuje się tylko kilka procent dobrych projektów, ale czasami jeden dobry projekt skomercjalizowany przynosi niesłychane zyski" - stwierdził prof. Słomka.

Pytany przez PAP, czy na AGH jest dużo takich projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie z funduszu, prof. Tadeusz Słomka stwierdził: "Oczywiście, co roku mamy ponad 100 patentów, więc ta myśl jest, projekty są, natomiast czasami jest problem z finansowaniem takich projektów". Wyraził również przekonanie, że powodzenie pierwszych projektów przyniesie rozwój całego funduszu.

Jako przykłady możliwych projektów, prowadzonych na AGH, które mogłyby zyskać dofinansowanie, wskazał trwające prace nad różnego typu rozwiązaniami dla samochodów elektrycznych; niedawny patent na specjalne nici dentystyczne, "które są zdecydowanie lepsze od tych, jakie się dzisiaj stosuje, ale które nie znalazły wsparcia kapitałowego"; różnego rodzaju pokrycia powierzchni metalowych związkami, które zapobiegają korozji; czy osiągnięcia w bioinżynierii medycznej.

Jak podała uczelnia, AGH znajduje się w czołówce polskich uczelni, które otrzymują najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe z Urzędu Patentowego RP oraz największą liczbę patentów europejskich w Polsce. Na uczelni od 2007 r. działa Centrum Transferu technologii, zajmujące się wspieraniem procesów transferu wiedzy i technologii, a od 2010 r. Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o., którego misją jest wsparcie wynalazców w tworzeniu tzw. spółek spin-off w oparciu o innowacyjne technologie powstające w AGH.(PAP)

Warszawa