updated 9:53 AM CEST, Jun 17, 2019
A+ A A-

Brexit niegroźny dla polskich przedsiębiorców?

  • Napisane przez Dariusz Kotara
  • Dział: Gospodarka

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells wspólnie z Business Centre Club oraz COBCOE (organizacją patronacką typu non profit reprezentującą Brytyjskie Izby Handlowe w całej Europie) zorganizowały śniadanie biznesowe Brexit Ambition w formule okrągłego stołu, podczas którego przedyskutowano, z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, potencjalne skutki, zagrożenia jak również ewentualne szanse i korzyści wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Jak poinformował podczas spotkania David Thomas, Executive Chairman, Council of British Chambers of Commerce in Europe (COBCOE) inicjatywy z serii Brexit Ambition odbyły się już w 18 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym, co podkreślił w swojej wypowiedzi; przedstawiciele biznesu w całej Europie obawiają się przede wszystkim barier, jakie mogą pojawić się po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii.

 - Zjednoczone Królestwo nie pozostanie członkiem wspólnego rynku; nie będzie również członkiem unii celnej w takim znaczeniu, w jakim ją rozumiemy. Przedsiębiorcy w całej Europie mają nadzieję na racjonalną umowę pomiędzy UK i UE o charakterze handlowym, która opierać się będzie na wspólnych interesach oraz na spuściźnie współpracy i szacunku, w szczególności w obszarze regulacyjnym. Ważnym jest, by głos przedsiębiorstw Europy w zakresie tego, czym są te wspólne interesy, został wyraźnie i jasno wysłuchany — a także by został on usłyszany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Brukseli oraz stolicach państw całej Europy – powiedział David Thomas.

Mec. Zbigniew Marczyk z kancelarii Hogan Lovells uspokajał, że po Brexicie, od strony podatkowej, raczej nie powinny pojawić się żadne problemy m .in. z uwagi na umowę z Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania. Także Tomasz Kopiszka, dyrektor oddziału Pracowni Finansowej, polskiej firmy inwestycyjnej, na obecnym etapie, nie widzi negatywnych skutków Brexitu.

 – Mamy coraz więcej inwestorów z Wysp Brytyjskich. Na razie nie odczuliśmy z powodu zapowiedzi Brexitu żadnych negatywnych zmian w naszym biznesie - mówił Kopiszka.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być bardziej odczuwalne w sektorze finansowym.

Mec. Beata Balas-Noszczyk, partner zarządzająca warszawskim biurem kancelarii Hogan Lovells przypomniała, że wspólny rynek dla instytucji finansowych otwierał możliwość uproszczonej ekspansji dla podmiotów brytyjskich. Po Brexicie działalność w innych krajach UE może być związana z przeprowadzeniem procesów licencyjnych nadzorów finansowych w każdym z poszczególnych krajów.

 – Możliwe są trzy warianty. Pierwszy tzw. wariant norweski, najlepszy dla instytucji finansowych ponieważ, de facto, nic się wtedy nie zmieni i instytucje finansowe dalej będą mogły prowadzić działalność tak, jakby były członkiem UE. Drugi wariant, rozwiązanie szwajcarskie jest uzależnione od podpisania umów wzajemnych UE z Wielką Brytanią. Tu mogą się pojawić np. ograniczenia kapitałowe i przekształcenia. Trzeci wariant, najmniej prawdopodobny, to sytuacja gdy Wielka Brytania byłaby traktowana jak państwo trzecie. Przepisy unijne przestałyby obowiązywać i oznaczałoby to tworzenie nowych spółek, przenoszenie oddziałów, zmiana nadzorów – mówi mec. Balas-Noszczyk.

 Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu zastanawiali się jak Brexit wpłynie na inwestycje zagraniczne w Polsce, ponieważ większość międzynarodowych funduszy inwestycyjnych ma siedzibę w Londynie.

David Thomas z COBCOE zapewniał, że fundusze inwestycyjne dalej będą inwestować w Polsce, ponieważ jest dla nich bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania swojego kapitału.

Nie ma więc obaw, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, inwestorzy, którzy mają tam swoje siedziby przestaną inwestować w naszym kraju.

Spotkanie pomogło zidentyfikować obszary kluczowe w zakresie uzgodnienia optymalnej umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. W wyniku dyskusji podejmowanych podczas serii tego rodzaju spotkań, odbywających się pod patronatem COBCOE we wszystkich państwach członkowskich UE, zostanie przygotowany ogólnodostępny Raport Brexit Ambition, który zostanie przedstawiony wszystkim rządom państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej jak również społecznościom biznesowym oraz mediom we wrześniu 2017 w siedzibie Hogan Lovells w Brukseli.

Please provide full Credentials Infomation