updated 6:15 PM CET, Mar 18, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Galeria Kupiecka na cmentarzysku? W czasie II wojny światowej mordowano tam Żydów

  • Napisane przez mp
  • Dział: Stolica
Wyróżniony Galeria Kupiecka na cmentarzysku? W czasie II wojny światowej mordowano tam Żydów fot. commons.wikimedia.org
Spółka WOT Invest zamierza wybudować w Otwocku k. Warszawy kompleks handlowy.
 
W samym centrum miasta przy ul. Kupieckiej i Staszica. Nie byłoby w tym nic zadziwiającego, gdyby nie fakt, że w czasie II wojny światowej hitlerowcy w tym rejonie mordowali Żydów. Władze miasta twierdzą, że na tym terenie nie ma żadnych szczątków ludzkich. Przeciwnego zdania są organizacje żydowskie oraz IPN, który nie wyklucza, iż mogą tam wciąż być pozostałości po grobach żydowskich. Czy to niewystarczający powód, by wstrzymać wszelkie prace budowlane, a obszar ten przebadać archeologicznie, pod nadzorem prokuratura, IPN, Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy oraz urzędu konserwatorskiego?

W latach 1940-1942 w Otwocku funkcjonowało getto dla Żydów. 19 sierpnia 1942 Niemcy przeprowadzili akcję jego likwidacji. 7 tys. Żydów wywieziono do Treblinki. Przez kolejne cztery tygodnie trwało wyłapywano dotychczasowych mieszkańców, którym udało się zbiec. Schwytanych rozstrzeliwano i grzebano w kilku zbiorowych mogiłach (m.in. przy ul. Staszica pochowano ok. 300 Żydów). Jednym ze świadectw zbrodni niemieckich są wspomnienia Żyda Calela Perechodnika w książce „Spowiedź”.

Galeria Kupiecka, patrząc na jej wizualizację, jawi się jako spore centrum handlowo-usługowe z licznymi sklepami i placówkami usługowymi różnej wielkości. Inwestor, spółka WOT Invest od ub. roku posiada pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac opóźniają braki formalne.

Przemysław Żaboklicki, Sekretarz Miasta, w przesłanym nam materiale, twierdzi, że „inwestycja, na która pozwolenie budowy wydało Starostwo Powiatowe, realizowana jest ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego odkrycia jakichkolwiek skutków wydarzeń [tj. mordowania Żydów]”. Co więcej podkreśla, że na żadne szczątki w tym rejonie Otwocka do tej pory nie natrafiono. Na potwierdzenie tej tezy przywołuje „znawców tematu”, tj. Sebastiana Rakowskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Otwocka i kierownika Muzeum Ziemi Otwockiej oraz Jakuba Szadaja, przewodniczącego Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego RP w Gdańsku.

Tymczasem całkowicie odmiennego zdania jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie oraz Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy Żydowskich przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej.

„O tym, że w Otwocku tuż obok budowy nowego centrum handlowego mogą znajdować się szczątki wymordowanych w czasie II wojny światowej otwockich Żydów, Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy dowiedziała się z lokalnej prasy oraz informacji od mieszkańców Otwocka” – poinformowała nas rzeczniczka Gminy Eliza Dorosz-Panek.

Z otrzymanego od niej mejla wynika, że Naczelny Rabin Polski, Michael Schuldrich w marcu i kwietniu 2017 r. dwukrotnie zwracał się do władz Otwocka „z prośbą o wzmożoną czujność przy prowadzeniu prac ziemnych w obrębie historycznych granic getta i jego sąsiedztwie”. Niestety „odpowiedź Burmistrza nie dawała nam gwarancji odpowiedniego zabezpieczenia grobów” - pisze Dorosz-Panek.

„W naszej korespondencji z Burmistrzem zwracaliśmy też uwagę na to, że w judaizmie miejsce pochówku pozostaje nim na zawsze, a naruszenie szczątków oznacza także naruszenie spokoju duszy zmarłej osoby. Naszym zdaniem podczas jakichkolwiek prac ziemnych  przy ul. Kupieckiej powinien być zapewniony stały nadzór Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy wespół z nadzorem konserwatorskim” – kończy rzeczniczka.

Z informacji uzyskanej od IPN wynika, że łącznie ok. 2 tys. obywateli polskich narodowości żydowskiej, którym udało się zbiec w sierpniu 1942 r. poza otwockie getto, zamordowano poza jego terenem. Zdaniem IPN, nie można wykluczyć, że groby pomordowanych mogą wciąż się znajdować także w rejonie ul. Staszica i Kupieckiej.

Znamienną okazała się informacja Jacka Ostaszewskiego, Geodety Uprawnionego, który badał tereny otwockiego getta i okolic i twierdzi, że „istnieje (…)prawdopodobieństwo, iż na terenie tym (położonym na terenie dawnego getta) mogą znajdować się mogiły pomordowanych Żydów w r. 1942. Prawdopodobieństwo może potwierdzić zdarzenie, jakie miało miejsce w 2014 r. gdy podczas budowy parkingu przy południowej części ul. Kupieckiej natrafiono na wymieszane ludzkie i zwierzęce szczątki, pochodzące z okresu II wojny światowej”.

Advertisement
Please provide full Credentials Infomation