updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Młodzi Demokraci dla Warszawy

  • Napisane przez mat. pras.
  • Dział: Biznes

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci" to ludzie młodzi chcący uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie.

20 października br. przedstawiciele Stowarzyszenia zorganizowali konwencję programową, podczas której został zaprezentowany samorządowy program wyborczy 2014 „Młodzi Demokraci dla Warszawy i Mazowsza" .

Program Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci" skierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych. Przedstawiciele Stowarzyszenia promują udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zawracają uwagę na osoby, które realizują swoje aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych.

- Uczestnictwo w decyzjach oraz przedsięwzięciach lokalnych ma ogromny wpływ na budowę demokratycznego, solidnego i dostatniego społeczeństwo. Chcemy młodym ludziom pokazać, że mogą i powinni aktywnie decydować o tym co się dzieje w ich kraju – mówi Kinga Gajewska, Przewodnicząca Stowarzyszenia, „Młodzi Demokraci" w Warszawie, kandydatka do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie dąży do rozpowszechnienia wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Popiera uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propaguje profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, czyli cechy niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej.

- Jako Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci" chcemy, aby rozwój stolicy Polski był powiązany z rozwojem całego regionu. Ludzie do 30 roku życia stanowią blisko 40 % ludności, dlatego powinni mieć swojego przedstawiciela, który będzie reprezentować ich potrzeby i oczekiwania - mówi Kinga Gajewska.

Stowarzyszenie w swoich działaniach otwarte jest na współpracę ze wszystkimi, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie przyjaznej mieszkańcom Polski.

Na konwencji obecny był m.in. Marcin Święcicki, poseł Platformy Obywatelskiej, który wspiera Stowarzyszenie „Młodych Demokratów": Dobrze, że młodzi ludzie włączają się w politykę, chcą brać udział w wyborach, a także sami kandydować i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. To tutaj moderuje się ich przyszłość.

Pełny program wyborczy 2014 Młodych Demokratów dostępny jest pod tym adresem.

Please provide full Credentials Infomation