updated 10:57 AM CEST, Apr 24, 2019
A+ A A-

Obwodnica Szczecinka i odcinek S17 z unijnym dofinansowaniem

  • Napisane przez MI
  • Dział: Biznes
Obwodnica Szczecinka i odcinek S17 z unijnym dofinansowaniem fot. Pexels.com

Prawie 488 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę S11 obwodnicy Szczecinka oraz odcinka drogi ekspresowej S17 węzeł Zakręt – węzeł Lubelska.

Środki na dofinansowanie tych inwestycji pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisali 18 lipca 2018 r. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga.

- Realizacja inwestycji drogowych w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych jest dla nas okazją do poprawy infrastruktury transportowej w Polsce. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych możemy wybudować więcej dróg i proces ten przyspieszyć – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Drogowa dyrekcja podpisuje dzisiaj 41. i 42. umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z 10,8 miliarda złotych, które ma do dyspozycji, wykorzystała już prawie 60 procent. Jestem spokojny, że pieniądze unijne na drogi wykorzystamy w całości i w terminie – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

 

Ulga dla Warszawy

Projekt pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Zakręt – w. Lubelska” przewiduje powstanie prawie 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 735 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły drogowe Zakręt i Lubelska. Węzeł Zakręt połączy drogę krajową nr 2 i drogę ekspresową S17. Węzeł Lubelska będzie natomiast jednym z kluczowych elementów całego Warszawskiego Węzła Drogowego i połączy drogi ekspresowe S17 i S2 z autostradą A2.

W ramach zadania powstanie również odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 1,5 km. Zakończenie inwestycja jest planowane w kwietniu 2021 roku.

- Budowany odcinek drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin ma duże znaczenie dla mobilności regionalnej i ponadregionalnej. Usprawniony zostanie ruch samochodowy pomiędzy województwem mazowieckim a lubelskim, jak również nastąpi znacząca poprawa dostępności Warszawy dla mieszkańców powiatów mińskiego i otwockiego. Nastąpi też poprawa warunków tranzytu dla pojazdów spoza Polski, bowiem budowany odcinek drogi ekspresowej jest częścią korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T – podkreślił Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

 

Bezpieczniej i ciszej w Szczecinku

Obwodnica Szczecinka powstanie jako część drogi ekspresowej S11. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w mieście, co poprawi jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowita wartość projektu pn.: „Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11”, realizowanego przez GDDKiA, wyniesie prawie 401 mln zł, w tym unijne dofinansowanie to ponad 213 mln zł.

Projekt przewiduje budowę obwodnicy Szczecinka o długości prawie 12 km, która omijać będzie miasto od wschodu. Inwestycja w części przebiegać będzie wzdłuż istniejącej linii kolejowej Koszalin – Szczecinek.

Poza obwodnicą, w ramach inwestycji zbudowane zostaną m.in:

 - dwa węzły drogowe: Szczecinek Śródmieście i Szczecinek Wschód,

 - skrzyżowania jednopoziomowe,

 - wiadukty, mosty, estakady,

- elementy służące ochronie środowiska, takie jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe,

- urządzenia wzmacniające bezpieczeństwo ruchu – oznakowanie, bariery ochronne, wygrodzenia.

Zakończenie inwestycja jest planowane w kwietniu 2019 r.

Please provide full Credentials Infomation