updated 2:21 PM CET, Mar 20, 2019
Na żywo:
A+ A A-

Pomoc w aktywizacji niepełnosprawnych

  • Napisał 
  • Dział: CSR
Pomoc w aktywizacji niepełnosprawnych www.sxc.hu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”.
{jumi [*4]}Uczestniczą w nim ośrodki regionalne wybranych organizacji. Wszystkie placówki organizacji zaangażowanych w projekt dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Partnerzy posiadają niezbędną infrastrukturę organizacyjną oraz wyspecjalizowaną kadrę. Osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Liczba osób niepełnosprawnych, w wieku umożliwiającym pracę wynosi 2,2 mln, ale jedynie co siódma z nich pracuje lub aktywnie poszukuje pracy. Wciąż głównym źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych pozostają świadczenia społeczne, a osoby niepełnosprawne są zatrudniane prawie wyłącznie w zakładach pracy chronionej. W tej sytuacji pomoc zaplanowana w ramach projektu jest kompleksowa i odpowiada na potrzeby tej grupy osób. Instytucjom wdrażającym projekt chodzi o:
  • przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • umożliwienie podjęcia lub kontynuacji nauki przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Osobom z niepełnosprawnością ruchową i im opiekunom akcja zapewni:
  • rozwijanie, podtrzymanie lub przywrócenie, aktywności społeczno-zawodowej,
  • wsparcie specjalistów i instruktorów,
  • wsparcie psychologów i doradców zawodowych,
  • uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach,
  • współpracę z rodzinami, opiekunami osobami z otoczenia: wypromowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie szans zawodowych młodych niepełnosprawnych kobiet na rynku pracy i rynku edukacyjnym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie internetowej: www.praca-bezbarier.pl.

{jumi [*9]}

Please provide full Credentials Infomation